Trang chủ / Tin công ty / BUỔI TRÒ CHUYỆN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÙNG CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN TIMICO GROUP

BUỔI TRÒ CHUYỆN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÙNG CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN TIMICO GROUP

Sáng ngày 23/10/2023, tập đoàn Timico có buổi trò chuyện đặc biệt ý nghĩa giữa Chủ tịch hội đồng quản trị với toàn thể cán bộ, công nhân viên.

BUỔI TRÒ CHUYỆN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÙNG CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN TIMICO GROUP
BUỔI TRÒ CHUYỆN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÙNG CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN TIMICO GROUP

Trong buổi trò chuyện, Chủ tịch đã chia sẻ về tầm quan trọng của từng cá nhân cho sự phát triển của tập đoàn Timico, động viên toàn thể cán bộ công nhân viên tiếp tục nhiệt huyết vào công việc với niềm đam mê, một tinh thần tự hào với công việc mà mình đang đóng góp.

BUỔI TRÒ CHUYỆN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÙNG CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN TIMICO GROUP

BUỔI TRÒ CHUYỆN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÙNG CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN TIMICO GROUP

BUỔI TRÒ CHUYỆN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÙNG CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN TIMICO GROUP
BUỔI TRÒ CHUYỆN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÙNG CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN TIMICO GROUP

Chủ tịch mang đến tinh thần lạc quan về tầm nhìn của tập đoàn Timico, đánh giá những thành tựu đã đạt được trong sự phát triển của tập đoàn Timico, của ngành công nghiệp phụ trợ trong nền công nghiệp của tỉnh Quảng Nam nói riêng và vùng kinh tế trung trung bộ. Những lời khuyên và tri thức của Chủ tịch là một nguồn động lực vô cùng to lớn để mỗi cá nhân tiếp tục phấn đấu, vượt qua mọi thử thách; đồng lòng, nỗ lực không ngừng nghỉ đạt được những mục tiêu đã đề ra, đưa tập đoàn Timico tiếp nối giá trị, xây dựng trở thành một tập đoàn năng động, mạnh mẽ.

BUỔI TRÒ CHUYỆN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÙNG CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN TIMICO GROUP

BUỔI TRÒ CHUYỆN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÙNG CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN TIMICO GROUP

BUỔI TRÒ CHUYỆN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÙNG CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN TIMICO GROUP

BUỔI TRÒ CHUYỆN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÙNG CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN TIMICO GROUP
BUỔI TRÒ CHUYỆN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÙNG CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN TIMICO GROUP

______________________

𝘊𝘰𝘯𝘵𝘢𝘤𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘸𝘰𝘳𝘬:

Công Ty CP Tập đoàn Timico
Facebook: Công Ty CP Tập Đoàn Timico
Website: https://timicogroup.vn/
Hotline: 07 6665 6668
Địa chỉ: KCN Đông Quế Sơn, TT Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam

Bài viết liên quan

Báo giá