Trang chủ / Chứng nhận / Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm theo tiêu chuẩn FSC-STD-40-004-v3-1.

Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm theo tiêu chuẩn FSC-STD-40-004-v3-1.


– FSC được viết tắt từ các chữ cái tiếng Anh: Forest Stewardship Council là một tổ chức Quốc tế, phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1993 tại Toronto, tổ chức đã đề ra những biện pháp kiểm soát việc quản lý rừng trên thế giới phù hợp với môi trường, mang lại lợi ích và kinh tế cho xã hội.

– Fsc-Coc (Chain of Costudy) là tiêu chuẩn về chuỗi hành trình sản phẩm do hội đồng FSC ban hành với đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp khai thác, chế biến, sản xuất các sản phẩm từ gỗ.

– Logo của tổ chức FSC và các nhãn dán trên sản phẩm sẽ là những minh chứng cho sự giám sát của các tổ chức đại diện để giúp người tiêu dùng trên thế giới nhận biết các sản phẩm được làm từ rừng đã được quản lý có trách nhiệm.

– Mục đích của Chuỗi hành trình sản phẩm FSC-CoC là nhằm cung cấp các chứng cứ xác thực về việc sản phẩm gỗ được chứng nhận đã sản xuất từ các nguồn nguyên liệu được chứng nhận.

– Các yêu cầu cơ bản của chuỗi hành trình sản phẩm được nhóm thành bảy phần:

  • Quản lý chất lượng
  • Phạm vi hệ thống chuỗi hành trình sản phẩm
  • Nguồn gốc nguyên liệu
  • Tiếp nhận nguyên liệu và lưu trữ kho
  • Kiểm soát khối lượng
  • Bán hàng và giao hàng
  • Sử dụng nhãn hiệu

– Kế hoạch đạt được chứng nhận FSC-STD-40-004-V3-1 của Công ty cổ phần Tập đoàn TIMICO: 12/2023

Báo giá