Trang chủ / Chứng nhận / Quản trị màu quốc tế GMI

Quản trị màu quốc tế GMI


– GMI được viết tắt bởi Graphic Measures International, đây là Tổ chức đã phát triển quy trình, hệ thống hoá tiêu chuẩn mà các thương hiệu nổi tiếng sử dụng để đánh giá chất lượng sản phẩm in ấn. GMI kiểm soát sự sai biệt và đảm bảo tính toàn vẹn của thương hiệu thông qua các chứng nhận Tổ chức về in, đo lường mẫu trong quá trình sản xuất và đánh giá bao bì.

– Các điểm nổi bật của Tổ chức đạt được chứng nhận GMI:

  • Tuân thủ các “định chuẩn” và thông số bổ sung của ISO;
  • Đồng nhất màu sắc trên nhiều thiết bị in khác nhau;
  • Khả năng cân chỉnh màu sắc cho nhiều vật liệu in khác nhau.

– Kế hoạch đạt được chứng nhận GMI của Công ty cổ phần Tập đoàn Timico: 12/2024

Báo giá