Trang chủ / Sản phẩm / In ấn & Thiết kế / Biểu mẫu giao nhận
In ấn & Thiết kế

Biểu mẫu giao nhận

Giá liên hệ

Thông tin chi tiết

THÔNG SỐ CƠ BẢN

– BÌA
    + Màu sắc: nhiều màu 
    + Số mặt in: Không In
    + Loại Giấy Couche 300gsm 
– RUỘT
    + Màu sắc: nhiều màu 
    + Số mặt in: 1 mặt
– Kỹ thuật in: Không In 
– Số bộ / cuốn: 50
– Số liên: 3 ( trắng đầu – Hồng Giữa – xanh dương cuối )
– cấn răng cưa biểu mẫu : 1 vị trí
– Đóng cuốn biểu mẫu : đóng kim đầu, dán băng keo bìa
– Đóng số nhảy : Cacbonless

Báo giá