Catalogue

CATALOGUE CAO CẤP

Giá liên hệ

Thông tin chi tiết

In giấy mỹ thuật sang trọng

– BÌA
+ Màu sắc: nhiều màu
+ Số mặt in: 2 mặt
+ Loại Giấy Econo 300gsm
– RUỘT
+ Màu sắc: nhiều màu
+ Số mặt in: 2 mặt
+ Loại Giấy Econo 300gsm
– Kỹ thuật in: In KTS
– KT Thành Phẩm: A4 (20.6×29.7 cm)
– Đóng cuốn catalogues : Đóng kim

Báo giá