Giấy Ghi Chú - Block Notes

GIẤY GHI CHÚ

Giá liên hệ

Thông tin chi tiết

– BÌA
+ Màu sắc: nhiều màu
+ Số mặt in: Không In
+ Loại Giấy Couche 300gsm
– RUỘT
+ Màu sắc: nhiều màu
+ Số mặt in: 1 mặt
+ Loại Giấy Fort 100gsm
– Kỹ thuật in:
– Số bộ / cuốn: 100

Báo giá