In ấn & Thiết kế

GIFT VOUCHERS

Giá liên hệ

Thông tin chi tiết

Bao gồm phiếu quà tặng và Bao thư

– BAO THIỆP
+ Màu sắc: nhiều màu
+ Số mặt in: 1 mặt
+ Loại Giấy Fort 230gsm
– RUỘT THIỆP
+ Màu sắc: nhiều màu
+ Số mặt in: 2 mặt
– Kỹ thuật in: In KTS
– KT Thành Phẩm: 8×19 nắp 4cm
– Bế 1 : Theo khuôn chuẩn

Báo giá