Catalogue

HỒ SƠ NĂNG LỰC

Giá liên hệ

Thông tin chi tiết

Kích thước A4 phổ thông
– BÌA
+ Màu sắc: nhiều màu
+ Số mặt in: 2 mặt
+ Loại Giấy Couche 250gsm
– RUỘT
+ Màu sắc: nhiều màu
+ Số mặt in: 2 mặt
+ Loại Giấy Couche 150gsm
– Kỹ thuật in: In Offset
– Cán màng : BÌA – Màng mờ 1 mặt
– Đóng cuốn catalogues : Đóng kim

Báo giá