In ấn & Thiết kế

IN BẢNG TREO

Giá liên hệ

Thông tin chi tiết

– Màu sắc: nhiều màu
– Số mặt in: 1 mặt
– Kỹ thuật in: In KTS
– Đục lỗ + xỏ dây
– Cán màng PP Decal : Màng mờ 1 mặt

Báo giá