Trang chủ / Tin Tuyển dụng

Tháng 04/2023 – NHÂN VIÊN LÁI XE

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Tháng 04/2023       Vị trí: Nhân viên lái xe. Số lượng: 03. 1.    Nơi làm việc: Đà Nẵng, Quảng Nam 2.    Mô tả công việc: –       Đưa đón, chuyên chở Ban lãnh đạo và CBCNV công ty hoặc khách trong quá trình thực hiện […]

Tháng 04/2023: Nhân viên IT

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Tháng 04/2023       Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Timico có nhu cầu tuyển dụng lao động như sau: Vị trí: Nhân viên IT. Số lượng: 01. Nơi làm việc: Đà Nẵng, Quảng Nam (có xe đưa đón Đà […]

Tháng 03/2023 – Trưởng phòng Kế hoạch

                          MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH     Bộ phận Phòng Kế Hoạch Chức danh Trưởng phòng kế hoạch Cán bộ quản lý trực tiếp Giám đốc sản xuất Chịu sự quản lý Ban Giám đốc Trách nhiệm báo cáo Ban Giám đốc, Chủ tịch HĐ […]

Tháng 2/2023 – Nhân viên Kinh doanh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN KINH DOANH Bộ phận Phòng bán hàng/bộ phận kinh doanh Chức danh Nhân viên kinh doanh Mã công việc BH-KD-NVKD Cán bộ quản lý trực tiếp Trưởng nhóm kinh doanh   Nhiệm vụ: Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn […]

Tháng 2/2023 – Nhân viên Thống Kê

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN THỐNG KÊ Bộ phận Giám sát vận hành Chức danh Nhân viên thống kê hoạt động Mã công việc TK-GSVH Cán bộ quản lý trực tiếp Trưởng Ban giám sát vận hành   Nhiệm vụ, quyền hạn: Yêu cầu các đơn vị cung cấp số liệu liên q […]

Tháng 01/2023 – Nhân viên QA

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG Tháng 01/2023 Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIMICO có nhu cầu tuyển dụng lao động như sau: Vị trí: Nhân viên QA. Số lượng: 01. Nơi làm việc: Đà Nẵng, Quảng Nam (Có xe đưa đón […]

Tháng 01/2023 – NV CHUẨN HÓA

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG Tháng 01/2023       Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIMICO có nhu cầu tuyển dụng lao động như sau: Vị trí: Nhân viên Chuẩn hóa. Số lượng: 01. Nơi làm việc: Đà Nẵng, Quảng Nam ( […]

Tháng 12/2022 – Tổ trưởng tổ an toàn

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Tháng 12/2022       Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Timico có nhu cầu tuyển dụng lao động như sau: Vị trí: Tổ trưởng tổ An toàn . Số lượng: 01. Nơi làm việc: KCN Hương An, Quế Sơn, Quản […]

Tháng 10/2022 – Kỹ thuật viên cơ, điện

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Tháng 10/2022      Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Timico có nhu cầu tu yển dụng lao động như sau: Vị trí: Kỹ thuật viên cơ, điện. Số lượng: 04. Nơi làm việc: Quảng Nam (có xe đưa đón Đ […]
Báo giá