Trang chủ / Tin Thị trường / Giá giấy cuộn Carton ngày 01/11: Hầu hết các nhà máy đã tăng được giá cho đơn hàng mới

Giá giấy cuộn Carton ngày 01/11: Hầu hết các nhà máy đã tăng được giá cho đơn hàng mới

Giá giấy cuộn Carton ngày 01/11: Hầu hết các nhà máy đã tăng được giá cho đơn hàng mới

Bước sang tháng 11, các nhà máy cơ bản đã nâng được giá giấy so với tháng 10 từ 200-300 đồng/kg. Giá giấy sóng tại miền Bắc có mức giá thanh toán ngay khoảng 7,300 đồng/kg; giấy mặt khoảng 8,300 đồng/kg. Khu vực miền Nam giá sóng khoảng 8,200 đồng/kg; giá giấy mặt khoảng 9,000 đồng/kg.

Giá giấy cuộn Carton ngày 01/11

Các bên đang thúc đẩy chốt đơn hàng mới cho tháng 11, các nhà máy lớn cơ bản đã lấp đầy được khoảng 70% sản lượng (chủ yếu là đơn hàng truyền thống, thực phẩm, tiêu dùng nội địa). Sản lượng hàng tiêu thụ trong tháng 11 dự kiến sẽ tăng nhẹ so với tháng 10 tuy nhiên một phần nguyên nhân của việc tăng sản lượng chủ yếu là do giá tăng, các nhà máy bao bì đã tăng sản lượng nhận hàng để hạn chế việc tăng giá. So với cùng kì năm ngoái, sản lượng tiêu thụ tháng này dự kiến vẫn thấp hơn.

Khan hiếm giấy phế liệu sản xuất khiến giá các mặt hàng phế liệu tăng mạnh trong tháng 10 đã khiến các nhà máy giấy bắt buộc phải tăng giá mặc dù các chuyên gia cho rằng việc tăng giá tại thời điểm hiện tại sẽ “làm khó” các nhà máy bao bì. [Giá giấy cuộn Carton ngày 01/11]

Giá giấy cuộn Carton tại nhà máy ngày 01/11/2023, đồng/kg (không bao gồm VAT)

Mặt hàng Thị trường 01/11 31/10 +/ – %
Giấy cuộn Carton lớp sóng

(ĐL 90 – 120)

Bắc Ninh/ Nhà máy bán ra 7,250-7,350 7,250-7,350 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton lớp sóng

(ĐL 190 khổ 131)

Bắc Ninh/ Nhà máy bán ra 7,150 – 7,250 7,150 – 7,250 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton lớp sóng

(ĐL 115-120 khổ 120-130)

Bắc Ninh/ Nhà máy bán ra 7,150 – 7,350 7,150 – 7,350 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton lớp mặt

(ĐL 115-120)

Bắc Ninh/ Nhà máy bán ra 7,750 – 7,850 7,750 – 7,850 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton lớp mặt loại 2 (ĐL 115-120) Bắc Ninh/ Nhà máy bán ra 7,650 – 7,850 7,650 – 7,850 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton lớp mặt loại 1 (ĐL 115-120, trắng) Bắc Ninh/ Nhà máy bán ra 8,200 – 8,400 8,200 – 8,400 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton lớp mặt loại 1 (ĐL 170; nâu M8; gia keo 2 mặt) Bắc Ninh/ Nhà máy bán ra 8,000 – 8,100 8,000 – 8,100 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton lớp mặt trắng loại 1

(ĐL 150; nâu thường)

Hải Dương/Nhà máy bán ra 8,050 – 8,150 8,050 – 8,150 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton lớp mặt trắng loại 1  (ĐL 150; trắng M1) Việt Trì/ Nhà máy bán ra 11,200-11,400 11,200-11,400 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton lớp mặt loạn 2  (ĐL 150-170; nâu M6) Việt Trì/ Nhà máy bán ra 7,800-7,900 7,800-7,900 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton lớp mặt loạn 3  (ĐL 170; nâu M8) Việt Trì/ Nhà máy bán ra 7,800-7,900 7,800-7,900 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton lớp sóng T3L (ĐL 100) Thanh Hoá/ Nhà máy bán ra 7,500 – 7,700 7,500 – 7,700 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton lớp sóng T3L (ĐL 110-115) Thanh Hoá/Nhà máy bán ra 7,300 – 7,500 7,300 – 7,500 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton lớp sóng M3L (ĐL 160) Thanh Hoá/ Nhà máy bán ra 7,300 – 7,400 7,300 – 7,400 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton Tesliner Bà Rịa – Vũng Tàu/ Nhà máy bán ra 8,650 – 8,750 8,650 – 8,750 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton lớp sóng

(ĐL 90-115)

Đồng Nai/ Nhà máy bán ra 8,300 – 8,400 8,300 – 8,400 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton lớp sóng

(ĐL 115-150)

Đồng Nai/ Nhà máy bán ra 8,250 – 8,350 8,250 – 8,350 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton lớp sóng

(ĐL 150-175)

Đồng Nai/ Nhà máy bán ra 8,200 – 8,300 8,200 – 8,300 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton lớp sóng

(ĐL 110-140)

Long An/Nhà máy bán ra 8,200 – 8,300 8,200 – 8,300 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton lớp mặt

(ĐL 110-140)

Long An/Nhà máy bán ra 8,550 – 8,650 8,550 – 8,650 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton lớp mặt

(ĐL 150-175; trắng)

Long An/Nhà máy bán ra 10,300 – 10,400 10,300 – 10,400 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton lớp sóng

(ĐL 100)

Cần Thơ/ Nhà máy bán ra 8,100 – 8,200 8,100 – 8,200 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton lớp sóng

(ĐL 112)

Cần Thơ/ Nhà máy bán ra 8,000 – 8,100 8,000 – 8,100 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton lớp sóng

(ĐL 150-180)

Cần Thơ/ Nhà máy bán ra 8,000 – 8,100 8,000 – 8,100 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton lớp mặt

(ĐL 100)

Cần Thơ/ Nhà máy bán ra 8,700– 8,800 8,700– 8,800 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton lớp mặt

(ĐL 112)

Cần Thơ/ Nhà máy bán ra 8,500– 8,700 8,500– 8,700 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton lớp mặt

(ĐL 150-180)

Cần Thơ/ Nhà máy bán ra 8,500 – 8,600 8,500 – 8,600 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton Tesliner Bình Dương/ Nhà máy bán ra 8,550 – 8,750 8,550 – 8,750 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton S.Medium lớp sóng gia keo ( ĐL 120-180) Bình Dương/ Nhà máy bán ra 8,000-8,100 8,000-8,100 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton S.Medium lớp sóng gia keo ( ĐL 95-100) Bình Dương/ Nhà máy bán ra 8,200 – 8,300 8,200 – 8,300 0 ▬ 0%
Giấy Chipboard (ĐL 450) Bình Phứớc/ Nhà máy bán ra 8,600 – 8,900 8,600 – 8,900 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton Tesliner Bến Tre/ Nhà máy bán ra 8,500 – 8,700 8,500 – 8,700 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton Tesliner B120-B110 Hậu Giang/Nhà máy bán ra 8,300 – 8,500 8,300 – 8,500 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton Tesliner B140-B170 Hậu Giang/Nhà máy bán ra 8,300 – 8,500 8,300 – 8,500 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton Tesliner N120 Hậu Giang/Nhà máy bán ra 8,600 – 8,700 8,600 – 8,700 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton Tesliner N140-150 Hậu Giang/Nhà máy bán ra 8,600 – 8,700 8,600 – 8,700 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton Tesliner N170 Hậu Giang/Nhà máy bán ra 9,000 – 9,200 9,000 – 9,200 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton Tesliner N200…270 Hậu Giang/Nhà máy bán ra 9,000 – 9,200 9,000 – 9,200 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton WhiteTopliner I140 Hậu Giang/Nhà máy bán ra 12,600-12,800 12,600-12,800 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton WhiteTopliner I170 Hậu Giang/Nhà máy bán ra 12,600-12,800 12,600-12,800 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton WhiteTopliner W140 Hậu Giang/Nhà máy bán ra 12,600-12,800 12,600-12,800 0 ▬ 0%
Giấy cuộn Carton WhiteTopliner W170 Hậu Giang/Nhà máy bán ra 12,600-12,800 12,600-12,800 0 ▬ 0%

Giá giấy Cuộn Carton lớp sóng định lượng 110-120 cập nhật đến ngày 01/11/2023 (đồng/kg) (không bao gồm VAT)

Giá giấy cuộn Carton ngày 01/11

Theo: thitruonggiay.com

_____________________
𝘊𝘰𝘯𝘵𝘢𝘤𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘸𝘰𝘳𝘬:

giấy cuộn Carton lớp sóng ngày 01/11

Công Ty CP Tập đoàn Timico
Facebook: Công Ty CP Tập Đoàn Timico
Website: https://timicogroup.vn/
Hotline: 07 6665 6668
Địa chỉ: KCN Đông Quế Sơn, TT Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam

Bài viết liên quan

Báo giá