Trang chủ / Tin Thị trường

Kinh tế tuần hoàn – Lời giải của phát triển bền vững

VPPA-Đến năm 2030, các dự án kinh tế tuần hoàn (KTTH) sẽ trở thành một động lực chủ yếu trong giảm tiêu hao năng lượng sơ cấp, có năng lực tự chủ phần lớn hoặc toàn bộ nhu cầu năng lượng dựa trên năng lượng tái tạo, và trong tăng cường tỷ lệ che phủ rừng.

Báo giá